Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hüküm altına alınan Avukat bulundurma zorunluluğu hakkında detaylar yazımda

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Son günlerde Baroların anonim şirketlere yazı göndermesiyle gündeme gelen Avukat Bulundurma konusuyla ilgili öncelikle kanun hükmünü görelim.

Şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma mecburiyeti; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hüküm altına almıştır.

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

Türk Ticaret Kanunu’na göre en az sermaye 50.000 TL. Buna göre; 50.000X5 = 250.000 TL ve üzeri bir sermayeye sahip olan anonim şirketler, bünyelerinde ya da sözleşmeli olarak bir avukat bulundurmak zorundadırlar.

Bu zorunluluk;

Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte);
Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Verilecek ücret

Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca bulundurulması gereken sözleşmeli avukatlara 2019 Yılında; Anonim şirketlere 2.268 TL, kooperatiflere 1.512 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Bu Hükme Uymamanın Cezası Nedir ?

Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; 2019 Yılı için on altı yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari brüt ücret tutar 2.558,40 TL. ve iki aylık brüt tutarı ise; 2.558,40X2=5.116,80 TL ceza hesaplanacaktır.

İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından başlatılan denetim kapsamında pek çok anonim şirketinin avukat bulundurma zorunluluğuna uyup uyulmadığı irdelenmektedir.

Av. Koray Karadağ


Avukat Koray Karadağ

Site Haritası


  • Adres : Karabaş Mah. Asım Efendi Sok. Birlik Apt. No:4/5İzmit / Kocaeli
  • Telefon : 0 506 477 22 23
  • E-Posta : koray@koraykaradag.av.tr