İşyeri kaza raporunun düzenlenmesi gerekir. İşyeri kaza raporu, kazanın oluş biçiminin anlatıldığı ve en az iki şahit tarafından altı imzalanmış tutanak şeklinde düzenlenmelidir.

İŞ KAZASI SONRASI YAPILMASI GEREKENLER VİŞ KAZASI SONUCU AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI

İş Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

İş kazasının meydana gelmesi halinde;

-İşyeri kaza raporunun düzenlenmesi gerekir. İşyeri kaza raporu, kazanın oluş biçiminin anlatıldığı ve en az iki şahit (şahitlerin adı-soyadı, T.C. kimlik numaraları yazılmalı) tarafından altı imzalanmış tutanak şeklinde düzenlenmelidir.

-Kazanın, bağlı bulunulan kolluk birimine bildirilmesi (Emniyet, Jandarma) gerekir.

-Kazanın, bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi gerekir.

 

İş kazasının meydana gelmesi halinde; bu işlemleri yapmak zorunda olan şahıslar görevlerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında tahkikat başlatılabilecek ve şahsi sorumluluklarına gidilebilecektir.

 

İş Kazası Sonucu Oluşacak Hukuki İşleyiş ve Açılacak Davalar

-İş kazasının meydana gelmesi sonucu işçinin yaralanması veya ölümü hallerinde ilgili kolluk birimi ve cumhuriyet savcılığı tarafından gerekli soruşturma yapılarak ilgililer hakkında ceza davası açılacaktır.

-İş kazası sonrası işçinin yaralanması halinde kendisi, ölümü halinde mirasçıları tarafından maddi tazminat ve manevi tazminat davaları açılabilecektir.

-İş kazası sonrası sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmiş bedeller bulunması halinde; sosyal güvenlik kurumu tarafından, kazada kusuru bulunanlara (işveren, üçüncü kişi, işçi) karşı bu bedellerin iadesi amaçlı rücu davası açılabilmektedir.

-İş kazasının sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesine rağmen sosyal güvenlik kurumu tarafından iş kazası olarak kabul edilmemiş olması halinde, iş kazasının tespiti davası açılmalıdır.

 

İş Kazası Sonucu Açılacak Tazminat Davaları

İş kazası sonrası işçinin yaralanması (cismani zarar görmesi) halinde kendisi, ölümü halinde mirasçıları tarafından;

-Manevi tazminat davası,

-Ölümü halinde, cenaze giderlerine ilişkin maddi tazminat davası,

-Ölümü halinde, ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları zararların tazmini amaçlı maddi tazminat davası,

-Tedavi giderlerine ilişkin maddi tazminat davası,

-Kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat davası,

-Geçici iş göremezlik nedeniyle maddi tazminat davası,

-Sürekli iş göremezlik nedeniyle maddi tazminat davası,

-Ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle maddi tazminat davası açılabilir.


İş Kazası Tazminat Davaları Açma Süreleri (Zamanaşımı)

-İş kazası sonucu işçinin yaralanması halinde; tazminat davası açma (zamanaşımı) süresi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

-İş kazası sonucu işçinin ölümü halinde; tazminat davası açma (zamanaşımı) süresi, Borçlar Kanunu 146. maddede belirtilen 10 yıllık genel zamanaşımı süresinden az olmamak kaydıyla, ceza yargılamasındaki sürelere göre belirlenecektir.


Avukat Koray Karadağ

Site Haritası


  • Adres : Karabaş Mah. Asım Efendi Sok. Birlik Apt. No:4/5İzmit / Kocaeli
  • Telefon : 0 506 477 22 23
  • E-Posta : koray@koraykaradag.av.tr