Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası); bir kişinin, mirasçılarından birisini veya birkaçını miras hakkından yoksun bırakmak için yaptığı karşılıksız kazandırmaları gizlemektir.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI)

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası); bir kişinin, mirasçılarından birisini veya birkaçını miras hakkından yoksun bırakmak için yaptığı karşılıksız kazandırmaları gizlemek amacıyla, bu işlemleri satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi farklı bir işlem olarak göstermesidir.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI) DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarını miras hakkından mahrum bırakılan mirasçılar açabilir.

Bu davayı açabilecek mirasçıları: Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, evlatlıklar olarak belirtebiliriz.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI) DAVASINI KİMLER AÇAMAZ?

Mirası reddeden kişiler, feragat sözleşmesi ile miras hakkından vazgeçmiş kişiler, mirasçılıktan çıkarılan kişiler mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davası açma hakkını kaybetmiş olarak kabul edilmektedir.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI) DAVASI AÇABİLME ZAMANI VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davaları miras bırakanın ölümünden sonra açılabilmektedir.

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davası açabilmek için herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süre bulunmamaktadır. 


Avukat Koray Karadağ

Site Haritası


  • Adres : Karabaş Mah. Asım Efendi Sok. Birlik Apt. No:4/5İzmit / Kocaeli
  • Telefon : 0 506 477 22 23
  • E-Posta : koray@koraykaradag.av.tr